Skänk en gåva

Vill du stödja vår verksamhet? Vi tar tacksam emot frivilliga gåvor.

Märk din inbetalning med Gåva.

Varför ska jag bli medlem?

Ju fler vi är desto starkare är vi! Desto mer kan vi göra. Desto starkare röst och påverkan kan vi ha. Som medlem kan du få stöttning av oss i Navet, du kan delta i samarbeten och vi kan stötta varandra. 

Bli medlem så att du kan ta del av och bidra till att du och andra får stöd, samarbeten, kontakter, resurser, tillgång till lokaler, rådgivning, erfarenhetsutbyte, utbildningar, aktiviteter, inflytande och mycket mer.