Skänk en gåva

Vill du stödja vår verksamhet? Vi tar tacksam emot frivilliga gåvor.

Märk din inbetalning med Gåva.

Vi är en invånardriven mötesplats –

för Bergsjön av Bergsjön

Demokrati I Kultur I Gemenskap