Skänk en gåva

Vill du stödja vår verksamhet? Vi tar tacksam emot frivilliga gåvor.

Märk din inbetalning med Gåva.

Hur allt började

Vi växte fram ur engagemang 

När det gamla kulturhuset i Bergsjön revs väcktes en våg av gräsrotsengagemang till liv. Lokala föreningar, boende och kulturutövare kämpade för visionen om ett nytt kulturhus skapat av gräsrötternas engagemang.

Föreningen Navet i Bergsjön har funnits sedan 2008 och hette förut Bergsjöns Kulturhusförening. Vi var invånare som engagerade oss för att vi ville ha en mötesplats för alla och började arbeta för ett kulturhus i Bergsjön. Det var en lång väg dit, men idag finns det kommunala kulturhuset på plats vid Rymdtorget. Vår föreningen fortsätter att arbeta för nya mål genom att vara en invånardriven mötesplats och lokalt resurscenter.

Bok: ”bob säger: Bergsjön!”

Berättelsen om hur allt började skildras i boken ”bob säger: Bergsjön!” som gavs ut 2022-10-06. Föreningen bob är en av Navets medlemorganisationer som vad med och grundade Navet.

Det här är berättelsen om kulturföreningen bob och den slingriga vägen fram till ett kulturhus i Bergsjön i Göteborg. Allt började vid millennieskiftet och nådde fram i augusti 2022, när det nybyggda kulturhuset slog upp portarna.

Bergsjön är inte bara en plats. Bergsjön är ett myller av livshistorier, där människors livsvägar korsas och bildar nya stigar. En bok är inte bara en bok. På Kulturhuset Bergsjön har den blivit ett litet pop-up-galleri, som också är litteratur: sagor och poesi som vuxit eller planterats om i Bergsjön. Framför allt finns här berättelsen om kulturföreningen bobs arbete för ett kulturhus i Bergsjön. Ett fysiskt kulturhus, en tillflyktsort för konstnärer, poeter, läxläsande skolbarn och ungdomar på drift. Kulturhuset som en plats att vara på och vara delaktig i. En plats som definieras av människorna som vistas där, av det gemensamma skapandet och samtalandet – allt det bildar ett liv värt att leva.

Haky Jasim, ordförande Kulturföreningen bob

Men vem är då bob? Ingen vet säkert, men bobs experimentella arbete med konst, kultur och politik under mer än 20 år har påverkat Bergsjön som plats för minnen, kreativa möten, samtal och gränslösa upplevelser.

Detta är också en skildring av hur det kan gå när offentlig byråkrati möter människor med kultur- och livserfarenheter från hela världen och det ska avgöras vem som har tolkningsföreträde och makt över kulturen. Vad hände när bobs lokalt och globalt orienterade kulturhusplaner mötte den kommunala processen?

”bob säger: Bergsjön!” är en konstrastrik mosaik av texter och bilder. Här ryms personliga tillbaka blickar, problematiserande genomlysningar, konst­närliga ställningstaganden – och samtal som får ta sina egna vägar.

Den 15 april – 7 maj 2023 förkroppligades boken som utställning på Kulturhuset Bergsjön under namnet: ”bob säger: Bergsjön! En utställning. En bok. En vision.”

Dokumentär: ”Vägen till kulturhuset”

Dokumentärfilmaren Nasrin Pakkho har skildrat det starka och mångåriga engagemanget bland Bergsjöbor som ledde fram till att Göteborgs Stad byggde upp ett nytt kulturhus på Rymdtorget som invigdes 2022. Så växte Bergsjöns kulturhusförening fram, som sedan kom att bli Navet i Bergsjön.

Vägen till kulturhuset, kortversionen

Vägen till kulturhuset, del 1

Del 1 hade premiär den 20 augusti 2022 på kulturhusets invigning.

Dokumentärfilmaren Nasrin Pakkho har skildrat vägen till Kulturhuset – det starka och mångåriga engagemanget bland Bergsjöbor som ledde fram till att Göteborgs Stad byggde upp ett nytt kulturhus på Rymdtorget som invigdes 2022. Dokumentären, i två delar, är en hyllning till engagerade människor. Men också ett kvitto på vad som händer när stadens tjänstemän lyssnar på gräsrotsengagemang och inte minst på att staden och civilsamhället kan samarbeta. Att gräsrötter också blir lyssnade på och att det finns vägar framåt, även om det kan ta tid och vägen dit kan vara slingrig.

Vägen till kulturhuset, del 2

Bergsjöns kulturhusförening  

Idag heter vi Navet i Bergsjön. Men från början, när vi bildades 2008, hette vi Bergsjöns kulturhusförening. Nasrin Pakkhos film visar hur föreningen redan från början samlade och samverkade med lokala föreningar i gemensamt engagemang för ett medborgardrivet kulturhus.