Skänk en gåva

Vill du stödja vår verksamhet? Vi tar tacksam emot frivilliga gåvor.

Märk din inbetalning med Gåva.

Hyra Lokal

Tyvärr går det inte längre att boka lokalen på Merkuriusgatan 4 (Bågskytten)

Det har länge funnits ett behov att ha en lokal som kan hyras vid fester som student eller kalas, för föreningsaktiviteter och andra arrangemang för boende i Bergsjön. Äntligen tack vare fem olika föreningar som gick tillsammans för att göra nytta för Bergsjöboarna finns det nu BÅGSKYTTEN. De fem föreningarna är Navet i Bergsjön, Jubba Familjeförening, Rädda barnen, Bergsjöns sportklubb och Bergsjöns Studiecenter läxhjälp.

Du kan hyra Bågskytten för olika träffar. Pris och bilder på lokalen hittar du till höger.

Lokaltillgänglighet

Här kan du se hur väl lokalen passar dina behov

Våra lokaler är ombyggda så att ingång, uppehållsrum, kök och toalett går att komma åt med permobil. Vi vet att det kan vara svårt att veta vad ”tillgänglighetsanpassad” faktiskt betyder i verkligheten. Därför kan du själv titta på bilder på lokalen här för att förbereda dig för ditt besök.

1. Lokalen får endast hyras av personer som är över 18 år

2. I lokalen råder förbud mot rökning, alkohol och droger

3. Pälsdjur får inte vistas i lokalen

4. Övernattning får inte ske i lokalen

5. Det ska vara tyst i och utanför lokalen senast kl 22:00 söndag-torsdag

6. Det ska vara tyst i och utanför lokalen senast kl 01:00 fredag och lördag

7. Hyrestagaren får ej överlåta hyresavtal på någon annan.

8. Bokning är enbart giltig när bokningen är bekräftad och betald (inkl deposition) inom av uthyraren angiven tid och avtal är undertecknat av båda parter.

9. Hyrestagaren förbinder sig att

– ansvara för den allmänna ordningen i lokalen och de inventarier som finns enligt inventarielista.

– tillse att kringboende inte störs av aktiviteten i lokalen.

– ansvara för eventuell skadegörelse som kan uppstå på inventarier i samband med uthyrningen. Uppkommen skada ska ersättas till fullo.

– ha egen försäkring som gäller för de skador som kan uppstå under uthyrningen.

– ersätta kostnad för byte av lås om nyckel förloras under hyrestiden.

– ta del av gällande brandföreskrifter.

10. Hyrestagaren ansvarar för att lokalen är återställd och städad senast en timme efter bokningens slut (sön-tors) alternativt kl 10:00 nästföljande dag (vid festbokning fredag och lördag). I städning ingår följande:

– åtgärda eventuell nedskräpning på utsida och runtom lokalen.

– avtorkning av bord och stolar,

– sopning och våttorkning av golv,

– städning av kök och toalett,

– tömning av papperskorgar,

– omhändertagande och borttransport av eventuella sopor

11. Nyckel till lokalen ska återlämnas enligt avtal.

12. Deposition återbetalas till hyrestagaren efter återlämning av nyckel och kontroll av lokalens skick. Uthyraren har rätt att behålla erlagd depositionen om

– städning inte sker enligt ovanstående föreskrifter

– nyckel inte återlämnas på utsatt tid

– hyrestagaren inte följer övriga allmänna bestämmelser.

13. Vid högre kostnader för uthyraren, såsom påkallande av vaktbolag eller behov av städfirma, har uthyraren rätt att ta ut en straffavgift om 5000 kr utöver erlagd deposition.

Uppdatering: Navet har inte kvar Bågskytten

Sedan årsskiftet har Navet flyttat ut från Bågskytten – så tyvärr kan vi inte längre ta emot bokningar.

I slutet av 2023 blev Navets styrelse, med stor sorg, tvungna att säga upp Bågskytten. Vi försökte in i det sista att hitta en hållbar ekonomisk lösning, men lyckades inte nå hela vägen.

Bågskytten är en fantastisk plats – vi har börjat bygga upp en gemensam samlingslokal som drivs av och för föreningar och boende i Bergsjön.

Vi vill tacka er alla som har engagerat er tillsammans med oss för Bågskytten under den här tiden. 

Under 1,5 år har platsen fyllts av föreningsmöten, panelsamtal, utbildningar, öppet hus, baby showers, studentfirande, skolbal, minnesstunder, barndans, sommarodling, privata fester, samtalsträffar, kulturafton, jobbcoachning, studiebesök och mycket mer. Bågskyttens nytta och potential för vårt område är enormt.  

Och stort tack till alla er – engagerade personer, föreningar och privata företag – som försökte hjälpa till att hitta lösningar för Navet att kunna behålla Bågskytten. Extra tack till ABF och Hyresgästföreningen för lösningsförslag in i det sista.

Idag finns tyvärr ingen annan större lokal i vårt område som fyller dessa behov – där människor och föreningar kan tex ha egna aktiviteter utanför kommunala öppettider. Vi har ropat på kommunala aktörer men utan resultat. Vi vet inte vad som händer med Bågskytten framöver, men Navet kommer fortsätta att verka på olika sätt för att Bågskytten ska finnas tillgänglig för vårt område!