Skänk en gåva

Vill du stödja vår verksamhet? Vi tar tacksam emot frivilliga gåvor.

Märk din inbetalning med Gåva.

Samverkan och projekt

Lokal hållbar ekonomi Bergsjön

I Navet utvecklar vi nu vårt arbete för att stärka en lokal hållbar ekonomi i Bergsjön. Vi kommer att jobba stöttande för att utveckla lokalt företagande och kooperativ, fler arbetstillfällen, hållbar produktion av varor och tjänster samt lokalt ägande och styrning i Bergsjön. Allt detta med ett fokus på bra livsvillkor för människor, ett levande lokalsamhälle och för hållbar miljö lokalt och globalt. Är du intresserad av samverkan eller stöd i någon form, hör av dig!

Läs mer

Kontakt

Kulturstråket

Kulturstråket är Navets stora satsning inför öppnandet av Kulturhus Bergsjön. Tillsammans med alla i Bergsjön skapar vi konst- och kulturhändelser vid Rymdtorget och i resten av stadsdelen. Kulturarbetare, föreningar, boende och andra varmt välkomna att vara med!

Kontakt


Projektverkstan

I Navets projektverkstad får unga 16-25 år stöttning att genomföra sina idéer. Projektverkstan ger kunskap och verktyg för att planera och genomföra ett projekt genom workshops, föreläsningar och handledning. Tveka inte att kontakta oss om du är intresserad!

Kontakt

Foto: Birgitta Lagerlöf, Bergsjön 2031


Bergsjön Talks

Navet har startat en ny samtalsplattform som heter Bergsjön Talks. Genom Bergsjön Talks vill vi ta upp viktiga och aktuella ämnen, samhällsproblem och lösningar under panelsamtal med utgångspunkt från Bergsjön. Samtalen finns på Navets facebooksida.

Kontakt

  • viktoria.svensson@navet.org

Lokal hållbar ekonomi

Navet har tillsammans med Coompanion gjort en lokalekonomisk analys av Bergsjön. Arbetet fortsätter med att ta fram handlingsplaner och starta arbetsgrupper som börjar göra konkreta saker för att stärka Bergsjöns lokala ekonomi. Intresserad, frågor eller idéer? Kontakta oss!

Kontakt


Språkcafé

På Hazhins Språkcafé kan man komma och lära sig några eller många ord av ett nytt språk och samtidigt lära ut sitt eget språk. Man kan även lyfta sina frågor om samhället och få stöd i att t.ex. skriva cv. På vår lokal på Rymdtorget 2. Datum annonseras på facebook och affischer.

Varmt välkommen!

Kontakt


Medskapande projektet

Medskapande projektet handlar om att utveckla och förbättra samarbetet mellan föreningar i Bergsjön och mellan föreningar och Göteborgs stad. De tre viktigaste målen är att skapa lokala  forum för samverkan och påverkan, fler mötesplatser och samlingslokaler, samt fler och nya typer av utbildningar. Är du nyfiken hör bara av dig!

Kontakt


Lovverksamhet

Vi fortsätter att utveckla den fruktsamma samverkan runt lovverksamheter tillsammans med satsningen Skolan mitt i byn, Bergsjöskolan, Gärdsmosseskolan och ett flertal föreningar i området. Några exempel på aktiviteter är dans, pyssel, målning, läger, badminton, basket, fotboll m.m. Håll utkik efter aktiviteterna på loven – välkommen att delta!

Kontakt


Iftiinka Dhaqanka –
Somalisk kulturfestival

Vi genomförde festivalen lördagen 18 september 2021 i samarbete med Jubba familjeförening, Unity for the community, Cissi kulturförening och Skolan mitt i byn. Den blev välbesökt och mycket uppskattad. 

 Möt den somaliska kulturen! Vi bjöd på teater, musik, folkdans, mat, workshops, föreläsningar, informationsbord, utställning om somalisk historia och kultur m.m. Vi samverkar med ett flertal föreningar i arrangerandet. Många vill göra om denna festival 2022!

Kontakt


Lokalt resurscenter

Navet bygger upp ett lokalt resurscenter och ett medborgardrivet nav i Bergsjön byggt på samverkan mellan medborgare, föreningar, fastighetsägare, näringsliv och Göteborgs stad.

Navet ska vara en mötesplats för lokalt hållbar utveckling, kultur och lokal samhällsutveckling, en aktör för engagemang och samverkan och en inkubator för att skapa arbetstillfällen i stadsdelen.

Arbetet med att etablera Navet som ett resurscenter stöttas bland annat av Leader längs Göta älv och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Kontakt