Skänk en gåva

Vill du stödja vår verksamhet? Vi tar tacksam emot frivilliga gåvor.

Märk din inbetalning med Gåva.

Om Navet

Navet i Bergsjön

Navet i Bergsjön är en förening av och för invånarna och civilsamhället i Bergsjön. 

Navets ändamål är att vara en öppen mötesplats för utövande av demokrati, gemenskap, kultur, personlig bildning och utveckling. Medlemmarna är individer och lokalt verksamma föreningar och organisationer.

Navets vision för 2030 är att vi ska ha:

 • Invånarmakt 
 • Ett levande kulturhus av och med Bergsjöborna för alla 
 • Ett starkt och oberoende civilsamhälle och föreningsliv 
 • Ett socialt, ekonomiskt, kulturellt och ekologiskt blomstrande lokalsamhälle

Vi vill bidra till ett hållbart lokalsamhälle där civilsamhället är starkt och invånarna har framtidstro, möjlighet att påverka, likvärdiga livsvillkor, får sina rättigheter tillgodosedda och kompetenser tillvaratagna. Detta är både målet och medlet för vår förenings vision. Våra metoder bygger på att vi bara kan förändra genom att själva vara förändringen. 

Värdegrund

Navet står för principerna om jämlikhet, jämställdhet och allas lika värde.


Varför finns vi?

Navet i Bergsjön vill vara en öppen samlingsplats och lokalt resurscentrum – ett nav för samarbete, demokrati, gemenskap, kultur och personlig bildning. Vi tror att egenmakt är en förutsättning för tillit och engagemang! Vi samlar kraft för att skapa ett ännu bättre Bergsjön.

I stadgarna står det, kortfattat, att Navet ska jobba ihop med boende i Bergsjön och föreningar för att:

 1. erbjuda samlings- och studielokaler
 2. arrangera kulturaktiviteter 
 3. vara en resurs för invånarna och det lokala föreningslivet 
 4. arbeta för att minska kunskapsklyftorna i området
 5. arbeta utifrån en värdegrund baserad på principerna om jämlikhet, jämställdhet och allas lika värde
 6. vara en plattform för organisering mellan områdets boende och föreningar samt verka för en tydlig och stabil infrastruktur inom det lokala civilsamhället

Vad gör vi?

Navet arbetar medskapande och engagemangsdrivet – vi jobbar brett för Bergsjöns invånare, inte begränsat till våra medlemmar​. Våra metoder bygger på att vi bara kan förändra genom att själva vara förändringen. 

 • Navet mobiliserar – vi genomför samlande aktiviteter som skapar gemenskap tillsammans med andra. 
 • Navet organiserar och samverkar – vi erbjuder en mötesplats och utgör plattform för engagemang, gemenskap och påverkan för föreningar och invånare i Bergsjön. 
 • Navet stödjer och synliggör – vi stärker kunskapen i och om Bergsjön i frågor som är relevanta för invånare och civilsamhälle genom folkbildande aktiviteter. Vi synliggör Bergsjöns invånare och civilsamhälle genom att samla och sprida information med vårt lokala perspektiv.
 • Navet tillgängliggör och påverkar  – vi tillgängliggör kultur och stärker det lokala ägarskapet över kulturutbudet. Vi stärker invånarnas demokratiska inflytande över beslut som påverkar deras lokalsamhälle och vardag.

Stadgar och årsberättelser

VILL DU LÄRA KÄNNA NAVET ÄNNU MER?

Här kan du ladda ner stadgar, årsberättelse och andra föreningsdokument. Välkommen in under skinnet på Navet!


Handlingar till Navets årsmöte 21 april 2024

Här kan du ladda ner handlingarna som har skickats ut till medlemmar inför årsmötet:

Varmt välkommen till alla medlemmar – och varmt välkommen att bli medlem om du vill vara med och rösta på årsmötet!

DATUM: 21 april 2024

TID: 13.30-15.30

PLATS: Navets lokal, Rymdtorget 2

Konstituerande möte för den nya styrelsen kommer att vara direkt efter årsmötet – för alla i den nya styrelsen.

Vi bjuder på lättare mat och gott sällskap!

Anmäl dig senast den 14 april! Detta så vi vet hur mycket mat vi ska beräkna. Skriv även om du önskar specialmat eller är allergisk. Anmäl dig till hanna.jansson@navet.org