Skänk en gåva

Vill du stödja vår verksamhet? Vi tar tacksam emot frivilliga gåvor.

Märk din inbetalning med Gåva.

Lokal hållbar ekonomi Bergsjön

Vad är lokal hållbar ekonomi Bergsjön

Lokal hållbar ekonomi är Navets satsning för att stärka just en lokal hållbar ekonomi i Bergsjön genom att stötta, samverka, skapa kontakter och inkubatorverksamhet. 

Med lokal hållbar ekonomi menar vi att vi vill bidra till:

 • lokal hållbar produktion av varor och tjänster
 • utveckla lokalt företagande och kooperativ 
 • lokalt ägande och styrning
 • få resurser och pengar till Bergsjön och att de stannar här
 • fler arbetstillfällen och lokal rekrytering av tjänster

Allt detta med ett fokus på bra livsvillkor för människor, ett levande lokalsamhälle och för en hållbar miljö.

Detta är en ny gren inom Navet lokalt resurscenter som vi utvecklar under året 2024 med målet att etablera verksamheten framöver.


Vad vi stöttar

Några områden vi kommer att börja med att stötta:

 • Lokal rekrytering – uppmuntra och underlätta för arbetsgivare att anställa folk från området
 • Lokal produktion av varor och tjänster
 • Catering och mat
 • Odling och livsmedel
 • Textila verksamheter
 • Lokal upphandling och kontrakt – uppmuntra och underlätta för stora aktörer att köpa varor och tjänster från lokala företag och kooperativ

Think global – Act Local!

Vi vill bidra till att bygga en annan ekonomi än den som idag, både på lokal och global nivå, skapar ojämlikhet, exploaterar människor och förstör vår miljö och vårt klimat. Vi vill vara del av att bygga en ekonomi vars främsta mål, istället för tillväxt och vinst, är att tillgodose människors behov inom planetens gränser.


Inspiration och goda exempel

Vi hämtar inspiration, kunskap och goda exempel både från världen över och från olika ställen runt om i Sverige. Vi kommer att samla en del av dessa resurser här på hemsidan.

Vi börjar med en inspirationsvideo om demokratisk ekonomi. 

Stay tuned! Mer inspiration kommer framöver.

4 min film på engelska, från USA. Det går att välja automatisk textning till andra språk.


MADE IN BERGSJÖN – Hållbar lokal marknad

Vill du sälja på marknaden MADE IN BERGSJÖN?

Välkommen att sälja dina verk, produkter eller tjänster på “MADE IN BERGSJÖN – Hållbar lokal marknad”! Marknaden sker lördag 31/8 på Tellusfestivalen, en områdesfestival runt Rymdtorget och Kulturhuset.

För första gången gör vi denna marknad. Engagerade invånare, Navet i Bergsjön och Kulturhuset i Bergsjön arrangerar tillsammans.


Läs mer och anmäl dig här senast 8/8.

Navets arbete med att stärka en lokal hållbar ekonomi stöttas av Leader längs Göta älv och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.