Skänk en gåva

Vill du stödja vår verksamhet? Vi tar tacksam emot frivilliga gåvor.

Märk din inbetalning med Gåva.

Navet söker verksamhetsledare!

Navet söker nu en verksamhetsledare. Sista ansökningsdag är förlängt till 30 januari och rekrytering sker löpande. Tipsa om tjänsten till de som kan vara intresserade och sök tjänsten!

Verksamhetsledare för Navet i Bergsjön

Navet i Bergsjön har som ändamål att vara ett lokalt resurscenter och öppen samlingsplats – ett nav för samarbete, demokrati, gemenskap, kultur och bildning. Bergsjön är en stadsdel i Göteborg med ett rikt kultur- och föreningsliv, engagemang, samarbeten och gemenskap. Samtidigt präglas området av en växande barnfattigdom och ekonomiska klyftor som kräver en större samverkan mellan idéburen sektor, engagerade medborgare, offentlig sektor och näringsliv, för att skapa jämlika förutsättningar och ökad delaktighet i samhället. Navet i Bergsjön spelar en viktig roll i det arbetet. Föreningen arbetar också mycket med kulturfrågor och bergsjöbornas delaktighet i Bergsjöns nya kulturhus som öppnar hösten 2022. Vi samlar krafter för att skapa ett ännu bättre Bergsjön.

Från 2018 har föreningen genomgått en spännande nystart, bytt namn och ökat sin verksamhet stort de senaste två åren. Föreningen har gått från att enbart haft ideella krafter till att idag ha 6 deltidsanställda personal och driver många olika projekt, verksamheter och samarbeten. Vi söker nu en verksamhetsledare som kan vara med och fortsätta utveckla denna viktiga verksamhet.

Arbetsuppgifter 

Du kommer att ha övergripande ansvar för den löpande verksamheten, inklusive personalansvar och ekonomiskt ansvar. Arbetet innebär också strategiskt utvecklingsarbete för att säkerställa långsiktigt hållbar ekonomi. Du är direkt underställd föreningens styrelse. Du fungerar som representant för Navet i Bergsjön och våra medlemmar samt främjar verksamhetens intressen, genom att ha proaktiv dialog med medborgare, viktiga samarbetspartners inom Göteborg stad och annan offentlig sektor, kultur, idrott- och föreningsliv och näringsliv.

Dina egenskaper

Som ledare får du anställda och ideella medarbetare att växa och utvecklas. Du bär på en stark social och interkulturell kompetens med en förmåga att arbeta medskapande och inlyssnande. Som ledare är du också utåtriktad, kreativ och strukturerad och du drivs av mål och resultat. Du drivs av utmaningar och möjligheter och delar Navet Bergsjöns värdegrund om allas lika värde och innebär att alla människor, oavsett sin ålder, funktionsvariation, kön, sexuell läggning, religion eller etnisk tillhörighet ska se föreningens verksamheter som något som främjar deras intressen, frihet och personliga utveckling. 

Krav 

• Dokumenterad chefs- eller ledarskapserfarenhet 

• Dokumenterad erfarenhet av att jobba med föreningsliv och/eller inom ideell sektor

• Högskoleutbildning eller motsvarande utbildning som arbetsgivaren anser vara likvärdig 

• Mycket goda kunskaper i svenska i både tal och skrift 

• Digitala kompetenser för hantering av sociala medier 

• Vana att administrera och organisera 

• Socialt kompetent, vana av att bygga yrkesmässiga nätverk och förtroendefulla relationer 

• Hantering av ekonomi och budget 

• Förståelse av normkritik och intersektionell analys

• Grundläggande kunskap och orienterad i arbetsgivarfrågor/arbetsrätt

Meriterande 

• Ledande position i förening, ideell organisation eller motsvarande

• Flerårig vana av social mobilisering, påverkans- och utvecklingsarbete

• Dokumenterad erfarenhet av arbete med framtagande av samverkansmodeller mellan det civila samhället och offentlig sektor 

• Hög interkulturell kompetens 

• Erfarenhet av kulturarbete  

• Erfarenhet av visions- och strategiarbete utifrån en styrelses riktlinjer 

• Vana att förbereda ärenden till styrelse/chef 

• Flerspråkighet 

• Pedagogisk bakgrund 

I vår rekrytering eftersträvar vi att personalen ska spegla och vara representativ för Bergsjöns invånare. Verksamheten genomförs i Bergsjön och den vi söker ska helst bo i eller ha förankring i stadsdelen.

Anställningsförhållande 

Tjänsten är en tillsvidareanställning på 75% med möjlighet till heltid. Vi har 6 månaders provanställning. Målstyrd arbetstid, arbetet är förlagt till både vardagar och helger, såväl dagtid som kvällstid. Tillträde så fort som möjligt, enligt överenskommelse. Lön och anställningsvillkor enligt kollektivavtal med Handelsanställdas förbund.

Sista ansökningsdag 2022-01-30, detta datum kan komma att förändras. Rekrytering sker löpande. 

Skicka din ansökan med CV och personligt brev till föreningen info@navet.org 

Mer info om föreningen finns på www.navet.org 

Vid frågor kontakta Malin Widehammar, 0766 711 499, malin.widehammar@navet.org eller Bahman Pourjanaki, 0720 71 41 36, bahman.pourjanaki@folketshusochparker.se. 

Föreningen Navet i Bergsjön är medlem i Folkets Hus och Parker https://www.folketshusochparker.se/