Skänk en gåva

Vill du stödja vår verksamhet? Vi tar tacksam emot frivilliga gåvor.

Märk din inbetalning med Gåva.

Vad vi gör

Navet arbetar medskapande och engagemangsdrivet – vi jobbar brett för Bergsjöns invånare, inte begränsat till våra medlemmar​. Våra metoder bygger på att vi bara kan förändra genom att själva vara förändringen. 

  • Navet mobiliserar – vi genomför samlande aktiviteter som skapar gemenskap tillsammans med andra. 
  • Navet organiserar och samverkar – vi erbjuder en mötesplats och utgör plattform för engagemang, gemenskap och påverkan för föreningar och invånare i Bergsjön. 
  • Navet stödjer och synliggör – vi stärker kunskapen i och om Bergsjön i frågor som är relevanta för invånare och civilsamhälle genom folkbildande aktiviteter. Vi synliggör Bergsjöns invånare och civilsamhälle genom att samla och sprida information med vårt lokala perspektiv.
  • Navet tillgängliggör och påverkar  – vi tillgängliggör kultur och stärker det lokala ägarskapet över kulturutbudet. Vi stärker invånarnas demokratiska inflytande över beslut som påverkar deras lokalsamhälle och vardag.