Skänk en gåva

Vill du stödja vår verksamhet? Vi tar tacksam emot frivilliga gåvor.

Märk din inbetalning med Gåva.

Varför vi finns

Navet i Bergsjön vill vara en öppen samlingsplats och lokalt resurscentrum – ett nav för samarbete, demokrati, gemenskap, kultur och personlig bildning. Vi tror att egenmakt är en förutsättning för tillit och engagemang! Vi samlar kraft för att skapa ett ännu bättre Bergsjön.

I stadgarna står det, kortfattat, att Navet ska jobba ihop med boende i Bergsjön och föreningar för att:

  1. erbjuda samlings- och studielokaler
  2. arrangera kulturaktiviteter 
  3. vara en resurs för invånarna och det lokala föreningslivet 
  4. arbeta för att minska kunskapsklyftorna i området
  5. arbeta utifrån en värdegrund baserad på principerna om jämlikhet, jämställdhet och allas lika värde
  6. vara en plattform för organisering mellan områdets boende och föreningar samt verka för en tydlig och stabil infrastruktur inom det lokala civilsamhället