Skänk en gåva

Vill du stödja vår verksamhet? Vi tar tacksam emot frivilliga gåvor.

Märk din inbetalning med Gåva.

Laddar Evenemang

« Alla Evenemang

  • Detta evenemang har redan ägt rum.

Invigning av utsmyckning vid Rymdtorget Spårvagnshållplats

7 februari @ 17:30

Tack vare lokala krafter bestående ett samarbete mellan Bergsjö-konstnären Soran Karim, boende, föreningar, kommunala förvaltningar och fastighetsbolag får Rymdtorgets spårvagnshållplats en utsmyckning som stakar ut vägen till kulturhuset.

Onsdagen 7 februari invigs utsmyckningen genom att vi promenerar tillsammans från kulturhuset upp till hållplatsen. På plats presenteras och invigs utsmyckningen med sång av Anki Ebonsdotter och vi alla tillsammans! Vi ses kl 17.30 på Kulturhus Bergsjön, Invigningen startar kl 17.40 på Rymdtorgets Spårvagnshållplats.

 

Bakgrund

Kulturstråket är ett paraplyprojekt som syftar till att visa vägen till Kulturhus Bergsjön och är ett samarbete mellan Navet i Bergsjön, Kulturförvaltningen Göteborgs Stad, Higab, GöteborgsLokaler, Familjebostäder och Bergsjön 2031. Tillsammans har vi under 2021-2023 skapat delprojekt såsom en Textilgraffitti-festival 2022, “Bubbles” – ett större konstprojekt med 9 lokala konstnärer 2022 , scenkonstföreställningar, cirkusträning, konserter, haft öppna idéträffar, startat en filmklubb m.m. Kulturstråket arbetar med att bygga broar och stråk till kulturhuset, dels med aktiviteter på det fysiska gångstråket från Rymdtorgets spårvagnshållplats till kulturhuset, men också genom att skapa samarbeten och samarbetsplattformar som binder samman olika delar av Bergsjön och Bergsjön och resten av Göteborg. 

Den fysiska vägen till kulturhuset

Det fysiska gångstråket mellan hållplatsen och kulturhuset är otydligt i början. Precis vid hållplatsen, när man stiger av spårvagnen ser man en skulptur mitt på platsen och en stor skola. Det finns sparsamt med skyltar så många första-gångsbesökare blir förvirrade och vet inte var de ska gå. När man väl rundat hörnet av skolan är vägen till kulturhuset tydlig, då man möts  av färg och utsmyckningar av olika slag och kan även se kulturhuset i änden av stråket. Denna första del ville vi därför arbeta med för att binda ihop hållplatsen med resten av stråket. I höstas fick Kulturstråket genom Higab ett par större stenar som blev över efter renoveringen av Sjöfartsmuseet. Tack vare detta fick vi en unik möjlighet att genomföra detta projekt tillsammans med den lokale stenkonstnären Soran Karim. Ofta när man gör utsmyckningar i staden anlitas yrkesverksamma utifrån, vi anser att det är oerhört viktigt att jobba med lokala kompetenser och även att andra boende i området får vara med och skapa en utsmyckning som vi alla kan vara stolta över!

Idé: utsmyckning med sten, lera och brons

För att visa vägen till kulturhuset kommer två utsmyckningar i form av skulpturer att placeras längs gångstråket på vägen mellan hållplatsen och kyrkan. Materialet som används är dels två stenar från Sjöfartsmuseet, två stenar vi fått från Stadsmiljöförvaltningen som även de återanvänds efter tidigare ”tjänst” och dels lera som gjutits i brons. Processen tog ca 8 månader från start till slut, dock har kontakt till Stadsmiljöförvaltningen tagits drygt ett år innan projektets slut.

Metod: deltagande och lärandeprocess 

Vi önskar att på olika sätt involvera boende i området i processens olika steg. Därför har Soran Karim kommit fram till att vi förutom sten kan använda lera i formgivningen av utsmyckningen. Soran har hållit workshops i att skulptera med lera och deltagarna   har tillsammans med Soran gjort former som sedan gjuts i brons och monteras på en stor sten, som formgivits av Soran. Vi har även genomgående under hela processen haft workshops i metoderna gjutning, lerskulptur och formgivning i sten. Detta för att göra det möjligt för deltagarna att vara med på projektets alla delar. Bronsgjutningen, som sköts av en av Europas främste bronsgjutare Vladimir Stoces på KKV Göteborg, gjordes under kulturnatta 2023 och var öppen för besökare från hela staden! 

I vissa delar, såsom bronsgjutning, är det inte möjligt att deltagarna själva är med och sköter gjutningen, då har vi istället valt att lära ut tekniken gjutning för att man ändå ska kunna förstå stegen och kunna följa hela processen.

Totalt under processen räknar vi med att ca 50 personer från Bergsjön har varit involverade på något sätt, i projektet. Det är vuxna och barn i området,  personal på ICA i Bergsjöns centrum, och konstintresserade.

Samarbeten

I detta arbete har oerhört många kompetenser behövts. Att utföra detta arbete på ett fungerande, kostnadsmässigt hållbart och kvalitativt sätt hade varit nära nog omöjligt som en ensam part. Men det blev möjligt när vi kombinerade  Soran Karims konstnärlig och pedagogisk kompetens, Navets kunskap om deltagandeprocesser, och Kulturföreningen bobs vana vid konstnärlig processledning och kvalitetssäkring. Sedan har vi de rent praktiska och avtalsmässiga delarna som lokal att arbeta i, kontakt till stadsmiljöförvaltningen, vana och kunskap om vilka avtalsfrågor som behöver hanteras för tillstånd och för att utsmyckningen kan tas om hand på ett bra sätt efteråt, samt kunskap om grävning, säkerhet osv, och där har Higab, Bergsjön 2031, GöteborgsLokaler och Familjebostäder varit helt essentiella med sin kunskap. Kulturförvaltningen har ställt lokal för de pedagogiska verksamheterna till förfogande samt hjälpt till med marknadsföring av aktiviteterna. Tillsammans har vi navigerat detta fält för att förverkliga en utsmyckning vid Rymdtorgets hållplats – och sätta vad vi känner är pricken över i denna platsutvecklingsprocess. 

Konstnär Soran Karim tillsammans med Bergsjöbor

Utsmyckningen är en del av projektet Kulturstråket, en del av Göteborgs 400-årsjubileum. Projektet är genomfört i samarbete mellan Navet i Bergsjön, Kulturföreningen bob, ABF Göteborg, Bergsjön 2031, Higab, Göteborgs Stad, GöteborgsLokaler och Familjebostäder.

Detaljer

Datum:
7 februari
Tid:
17:30

Plats

Kulturhus Bergsjön
Bergsjöns kulturhusväg 4c
Göteborg, Sverige
+ Google Map